top of page
VietEco_Reception_edited.jpg

​VietEco Office

Chào mừng bạn tới thăm văn phòng VietEco!

Đây là nơi làm việc tương tác của nhân viên chúng tôi để hoàn thành các công việc hành chính và cùng nhau xây dựng những ý tưởng mới! Thiết kế văn phòng VietEco được lấy cảm hứng từ ý nghĩa "Eco" trong tên của doanh nghiệp. Tất cả các nguyên vật liệu Nhôm của chúng tôi (làm nên: cửa sổ, cửa đi, nan trần, kệ tủ...) đều được sản xuất tại nhà máy VietEco.

Sky
z3304080692542_20c2e743737f0c2cf15f7c11cbfad83b.jpg
Office_Reception.JPG
Light and Shadow
OpenSpace_Office2.JPG
MeetingRoomL1.JPG
Concrete Wall
MeetingRoomL2.JPG
Accounting_Office.JPG
bottom of page