top of page
VietEco_Reception.JPG

Cơ hội nghề nghiệp

Tìm kiếm công việc phù hợp? Chúng tôi có thể giúp.

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân viên tài năng và tận tâm tham gia vào đội ngũ VietEco.

Nhân viên của chúng tôi cùng chia sẻ tầm nhìn của VietEco. Ngay từ ngày đầu tiên gia nhập VietEco, họ đã trở thành một phần của một tổ chức coi trọng họ như những cá nhân và thành viên trong nhóm.

Để tìm hiểu về các cơ hội nghề nghiệp, hãy xem danh sách việc làm dưới đây và liên hệ với chúng tôi!

Danh sách việc làm

Các vị trí hiện tại

Tại VietEco, chiến lược của chúng tôi mạnh mẽ như những con người thực thi nó! Chúng tôi đang tuyển dụng những cá nhân không chỉ phù hợp cho ngày hôm nay mà còn cho tương lai của chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng nền tảng của sự tin cậy cao bằng cách đối xử với tất cả mọi người một cách công bằng, thực hiện và tuân thủ các cam kết cũng như luôn nỗ lực để làm điều đúng đắn. Ban lãnh đạo của chúng tôi chia sẻ một cách lạc quan về những khả năng trong tương lai để truyền cảm hứng và thúc đẩy những người khác phát huy hết tiềm năng của họ. Chúng tôi kỳ vọng nhân viên của mình sẽ tìm cách đón nhận sự thay đổi tích cực, tò mò và thách thức hiện trạng cũng như đưa ra giải pháp cho các vấn đề chưa được giải quyết. Gia nhập VietEco đồng nghĩa với việc gia nhập một nền văn hóa tập trung vào việc thúc đẩy phát triển, xây dựng các kết nối chân chính, nhận ra thế mạnh của nhau và chia sẻ thành công. 

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những ứng viên xuất sắc tham gia vào nhóm của chúng tôi cho vị trí Nhân viên kinh doanh. VietEco là công ty tuyển dụng có Cơ hội Bình đẳng. 

​Kỹ thuật 

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những ứng viên xuất sắc gia nhập đội ngũ của chúng tôi cho vị trí Kỹ thuật. VietEco là công ty tuyển dụng có Cơ hội Bình đẳng. 

bottom of page