top of page

Hãy Kết Nối Với VietEco!

​Liên Hệ

 Gửi cho chúng tôi số lượng, thông số kỹ thuật và những mẫu yêu cầu để nhận được báo giá chi tiết. Nếu bạn có nhu cầu khác liên quan đến Nhôm hoặc hứng thú tới làm việc tại VietEco, vui lòng liên hệ và chúng ta sẽ thảo luận thêm.

Địa chỉ

Đường N2, KCN Quế Võ II

Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

E-mail

Điện thoại

123-456-7890

​Media

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Cảm ơn bạn đã gửi!
bottom of page